Sportování

V Praze je téměř 200 000 registrovaných sportovců a alespoň jednou měsíčně sportují dvě třetiny všech Pražanů. Ve městě můžeme nalézt celkem více než 800 sportovišť 1200 sportovních klubů. Sport v Praze podporuje hlavní město každoročně dotačními tituly ve výši minimálně 500 milionů Kč.

Zahájili jsme výstavbu tělocvičny a víceúčelové sportovní haly ve Kbelích. Kromě blízké základní školy bude hala sloužit pro sportovní užití veřejnosti a vysoké škole sportu Palestra. Finanční spoluúčast hlavního města na stavbě pokrývá zhruba polovinu rozpočtu stavby, zbytek byl obstarán z dotačních prostředků, rozpočtu městské části a za pomoci soukromých partnerů.

_MG_6196.jpg
_MG_6898.jpg

Na Kluzišti na Letné jsme rozšířili nabídku zimního bruslení zdarma pro všechny. K velkému kluzišti o rozměrech 20 x 40 m jsme přidali i jedno menší, poloviční, pro nejmenší sportovce. Nově jsme do areálu umístili i vyhřívaný velkokapacitní stan s občerstvením a zázemím a zajistili i instruktory bruslení, kteří po celou dobu provozu kluziště dávali návštěvníkům lekce zdarma.

_MG_8668.jpg

Na výjezdním zasedání Rady hlavního města byl schválen investiční rozpočet, včetně přibližně 300 milionů alokovaných v roce 2019 na sportovní investice. V jejich rámci bude například dostavěna multifunkční hala TJ Tempo Praha nebo rekonstruováno dno slalomové trati v Tróji. Budoucnost sportovní a volnočasové infrastruktury v Praze bude od roku 2021 detailně řešit nový Plán rozvoje sportu hlavního města Prahy.

První veřejnou komisí Rady hlavního města se stale Komise pro sport. V rámci koncepce otevřené radnice jsme nově otevřeli jednání tří komisí Rady pro veřejnost. Jedná se o komise pro rozdělování grantů a politky v oblastech školství, sportu a volného času. Všechny tři komise již přepracovaly grantové programy pro další roky tak, aby granty naplňovaly cíle prospěšné městu: transparentnost, dlouhodobou koncepčnost, předvídatelnost, administrativní jednoduchost a široký rozsah zaměřený na plný tělesný i duševní rozvoj všech obyvatel města a jejich individuálního potenciálu.

_MG_4483.jpg
_MG_7977-Pano.jpg

Schválili jsme změnu územního plánu v oblasti sportovního areálu Olymp Praha potřebnou pro vybudování národního gymnastického centra Věry Čáslavské. Schválení předcházela příprava detailní hydrotechnické studie, která řešila problematiku odtokových poměrů při možných povodních. Gymnastické centrum bude vybudováno pod vedením Ministerstva vnitra a poskytne zázemí nejen vrcholovým sportovců, ale i gymnastické mládeži v Praze.

Projekt "Prahasportovni.eu"

Účelem projektu bude v letech 2019 a 2020 inovovat pražský sport ve třech oblastech:

  1. Financování sportu uděláme co nejprůhlednější. Všechna jednání komise budou veřejná a co nejvíce informací o grantech a dotacích bude dohledatelné na jednom místě na internetu. Administraci grantů uděláme co nejjednodušší, zároveň budeme trvat na co nejhospodárnějším rozdělování peněz z rozpočtu hlavního města.

  2. Upgradujeme portál prahasportovni.eu. Webová prezentace bude zaměřena na promo sportovních akcí spolupořádaných Prahou, náborů do oddílů a dalších důležitých událostí pražského sportu, mobilní aplikace pak na vyhledávání volných sportovišť, tělocvičen, běžeckých a cyklistických tras nebo kontaktů na nejbližší sportovní kluby.

  3. Vytvoříme Plán rozvoje sportu v Praze na léta 2021 - 2032. Celý plán bude podrobně zpracovávat oblasti výstavby sportovní infrastuktury, ale i otázku efektivního nastavení grantů nebo podpory sportovních akcí. Bude rozdělen do tří detailních čtyřletých akčních plánů a navazovat na strategické dokumenty MŠMT, ČOV, ČUS a dalších hlavních aktérů českého sportu.