Vzdělávání

Pražské školy navštěvuje více než 200 000 žákyň, žáků, studentek a studentů ve věku od 2 let výše. Více než 45 % dospělých obyvatel Prahy dosáhlo vysokoškolského vzdělání, což je téměř dvojnásobek celorepublikového průměru. Hlavní město je zřizovatelem veřejných středních škol, základních uměleckých škol nebo pedagogicko-psychologických poraden, výrazně se ale finančně podílí i na výstavbě a provozu základních a mateřských škol.

Ustavili jsme Fórum radních pro školství Prahy. Zahájili jsme nový formát setkávání a pravidelné výměny informací mezi radním pro školství hlavního města a radními jednotlivých městských částí Prahy. V kapitole školství investičního rozpočtu hlavního města je přibližně 1 miliarda alokována na investice do škol, jejichž zřizovateli jsou městské části, hlavní město navíc posílá 600 milionů na platy v ZŠ, MŠ a školních jídelnách. Z toho důvodu je v oblasti školství nyní nutná úzká spolupráce a koordinace mezi oběma úrovněmi městské samosprávy. Kromě radních se na úrovni hlavního města ještě schází ozvučná deska školských expertů a fórum ředitelů školských zařízení zřizovaných hlavním městem.

51958469_1984193668355911_39416932178581
_MG_8400.jpg

Vstoupili jsme do prestižní organizace studentské mobility Xarxa. Xarxa je síť měst a škol podporující mobilitu studentů odborných škol napříč Evropou. Praha je prvním českým městem, které do organizace vstoupilo, a chceme tak být dobrým příkladem i pro ostatní. V uplynulých 4 letech vyjelo do Evropy z pražských odborných škol více 1400 žáků a 300 pedagogů; i díky zapojení do Xarxy bychom chtěli toto číslo v tomto volebním období zdvojnásobit.

Pomohli jsme s organizací konference Most moci a bezmocných na naší VOŠ sociálně právní - Jahodovka. Nadále posilujeme spolupráci partnerů z veřejného i neziskového sektoru v oblasti sociální práce, abychom dosáhli kvalitativního posunu při práci pedagogů se žákem i mimo školní hodiny. Zapojení všech relevantních aktérů je klíčové při hledání řešení pro jeden z nejpalčívějších problémů Česka - předčasné odchody mladých lidí ze vzdělávání bez dostatečné kvalifikace a naplňení jejich osobnostního potenciálu.

53921537_2034029416705669_60350464953784
190329_22.jpg

Uspořádali jsme další ročník studentské Soutěže v programování. Ten spolu s Národním institutem dalšího vzdělávání organizují naše Domovy dětí a mládeže, ČVUT a Jednota školských informatiků. Výuka programování bude do budoucna jedním z primárně podporovaných oborů na pražských školách a proto na ní budou z rozpočtu hlavního města alokovány vyšší finanční a nefinanční kapacity.

Rozdělili jsme 1 miliardu Kč z rozpočtu HMP školským zařízením na posílení platů svých zaměstnanců. 400 milionů Kč dostanou v roce 2019 pedagogická pracoviště, včetně poraden, která zřizuje hlavní město Praha, 500 milionů Kč městké části na zařízení, která zřizují MČ (ZŠ, MŠ), 100 milionů Kč pak školní jídelny. Touto částkou chceme alespoň částečně přiblížit učitelský plat pražskému průměru a napravit chybnou politiku vlády, která do Prahy posílá na úvazek méně peněz, než do jiných krajů.

_MG_2100-Pano.jpg

Projekt "Vzdělávání pro 21. století"

Účelem projektu bude v letech 2019 a 2020 inovovat pražské školství ve čtyřech oblastech:

  1. Aktivizace školských rad. Základem každé kvalitní školy je komunita rodičů, žáků a pedagogů, která se kolem ní vytvoří. Chceme tyto komunity podpořit mentoringem členů školských rad a koordinací jejich práce

  2. Systémové zlepšení ředitelských konkurzů. Abychom do vedení škol dostali ty skutečně nejlepší, před konkurzy zveřejníme naši vizi rozvoje školy a požadavky zřizovatele na nového ředitele a následně zveřejnit i koncepce rozvoje škol jednotlivých kandidátů.

  3. Koordinace a podpora sdílení zkušeností mezi mladými i seniorními učiteli. Vznikne nový koordinační orgán, který bude úzce spolupracovat s projektem NIDV SYPO v oblasti koordinace a financování učitelských hospitací, koučinku, mentoringu a tandemového vyučování.

  4. Posílení výuky programování a gamifikace matematiky ve školách. Spolu s partnery ze soukromého sektoru a s NÚV navrhneme a odpilotujeme programy, jež by měly už od prvního stupně ZŠ vést žáky k zájmu o programování a motivovat je ke studiu technických a přírodovědných předmětů.